Pytanie

20.05.2013
Co jest wzorem przemysłowym? Czy to inne określenie wynalazku?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • [VAT-R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług pobierz

  • [VAT-7K] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

więcej