Pytanie

12.11.2013
Czy jeżeli nie wyrażę zgody na budowę zakładu stolarskiego na nieruchomości, która stanowi własność 3 osób (po 1/3) to dwóch pozostałych współwłaścicieli może zwrócić się do sądu z żądaniem wydania upoważnienia do wybudowania zakładu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności pobierz

  • Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy (art.9¹ k.p.) pobierz

  • ZUS Rp26 wniosek o świadczenie przedemerytalne pobierz

  • Plan urlopów (wzór) pobierz

więcej