Pytanie

28.11.2013
Proszę o poradę w sprawie polubownego załatwienia sprawy z kontrahentem zalegającym z częściową zapłatą za fakturę za usługę. Mamy z nim podpisaną umowę, usługa została wykonana, została wystawiona faktura. Po terminie płatności kontrahent przysłał nam informacje jednostronnie stwierdzające nieprawidłowe wykonanie usługi, nie mamy podpisanych z nimi protokółów niezgodności wykonania. Po miesiącu od wymagalności zapłaty i wystawieniu wezwania do zapłaty wystawiliśmy na ich prośbę duplikat faktury, zapłacili Nam 40% wartości faktury.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Kwestionariusz osobowy pobierz

  • Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór pobierz

  • Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej pobierz

  • Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego pobierz

więcej