Porady prawne

  • 2012-06-25

    Mamy mieszkanie własnościowe spółdzielcze. Czy w razie zadłużenia lub upadłości spółdzielni możemy odpowiadać za długi spółdzielni? Czy korzystniej jest mieć wyodrębnioną własność?
    sprawdź odpowiedź

  • 2011-12-01

    Czy możliwe jest zwołanie zebrania we wspólnocie mieszkaniowej na wniosek właściciela lokalu? Czy jeden właściciel lokalu może zwołać takie zebranie, czy też konieczny jest współudział kilku właścicieli?
    sprawdź odpowiedź

  • 2010-11-24

    Czy jest zgodne z prawem instalowanie przez spółdzielnie mieszkaniową liczników ciepła w łazience ponieważ mieszkańcy chcąc zaoszczędzić na centralnym ogrzewaniu mogą powodować powstawanie „zagrzybienia” z powodu niedostatecznej temperatury?
    sprawdź odpowiedź

  • 2010-10-27

    Spółdzielnia Mieszkaniowa wymienia w bloku po raz kolejny /po 16 latach/ instalację wodną w pionach. Ponieważ rury tak w kuchni, jak i w łazience są obudowane, siłą rzeczy obudowy te muszą być rozebrane, co wiąże się z ich dewastacją. Kto i na czyj koszt powinien to zrobić? Czy ja jako właściciel mieszkania, czy firma, która będzie ...
    sprawdź odpowiedź

  • 2010-08-26

    Uprzejmie proszę o przesłanie wzoru umowy dzierżawy terenu. Obiekt sąsiada znajduje się w pewnej części tj. 70 m2 na mojej działce. Z uwagi na fakt, że sąsiad nie rozbierze budynku, gdyż prowadzi tam działalność produkcyjną, zdecydowaliśmy się na wydzierżawienie terenu, na którym stoi budynek. Sąsiad opłaca nam z góry ustaloną stawkę od ...
    sprawdź odpowiedź

  • 2010-08-04

    Pytanie dotyczy dokumentu nr 18542. Czy uchwała właścicieli musi być zaprotokołowana notarialnie? Spółdzielnia mieszkaniowa stoi na stanowisku, że skoro zgodnie z art. 27 ust 2 do zarządu stosuje się przepisy art. 18 ust 1 ustawy o własności lokali, to zmiana sposobu zarządu wymaga uchwały zaprotokołowanej przez notariusza.
    sprawdź odpowiedź

  • 2010-07-22

    Czy lokatorskie własnościowe prawo (nie ma pełnej własności, brak księgi wieczystej) do lokalu mieszkalnego może być przedmiotem spadku? Jeżeli tak to jakich czynności należy w tym celu dokonać?
    sprawdź odpowiedź

  • 2010-07-13

    Mieszkam w bloku na 3 piętrze( blok ma 4 pietra).Przed wejściem do swojego mieszkania, nad drzwiami chcę zamontować kamerę( powód-wandalizm na klatce schodowej), która obejmuje swym zasięgiem takie samo pole widzenia jak wizjer.Czy muszę zapytać sąsiadów o zgodę na zamontowanie takiej kamery? Jeśli tak to których-czy tylko tych ...
    sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

  • Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(2) pobierz

  • Wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pobierz

  • Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy (art.9¹ k.p.) pobierz

  • INF-WZ Informacja o zmianach dotyczących spełnienia przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

więcej