Porady prawne

 • 2012-06-25

  Mamy mieszkanie własnościowe spółdzielcze. Czy w razie zadłużenia lub upadłości spółdzielni możemy odpowiadać za długi spółdzielni? Czy korzystniej jest mieć wyodrębnioną własność?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-01

  Czy możliwe jest zwołanie zebrania we wspólnocie mieszkaniowej na wniosek właściciela lokalu? Czy jeden właściciel lokalu może zwołać takie zebranie, czy też konieczny jest współudział kilku właścicieli?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-24

  Czy jest zgodne z prawem instalowanie przez spółdzielnie mieszkaniową liczników ciepła w łazience ponieważ mieszkańcy chcąc zaoszczędzić na centralnym ogrzewaniu mogą powodować powstawanie „zagrzybienia” z powodu niedostatecznej temperatury?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-27

  Spółdzielnia Mieszkaniowa wymienia w bloku po raz kolejny /po 16 latach/ instalację wodną w pionach. Ponieważ rury tak w kuchni, jak i w łazience są obudowane, siłą rzeczy obudowy te muszą być rozebrane, co wiąże się z ich dewastacją. Kto i na czyj koszt powinien to zrobić? Czy ja jako właściciel mieszkania, czy firma, która będzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-26

  Uprzejmie proszę o przesłanie wzoru umowy dzierżawy terenu. Obiekt sąsiada znajduje się w pewnej części tj. 70 m2 na mojej działce. Z uwagi na fakt, że sąsiad nie rozbierze budynku, gdyż prowadzi tam działalność produkcyjną, zdecydowaliśmy się na wydzierżawienie terenu, na którym stoi budynek. Sąsiad opłaca nam z góry ustaloną stawkę od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-04

  Pytanie dotyczy dokumentu nr 18542. Czy uchwała właścicieli musi być zaprotokołowana notarialnie? Spółdzielnia mieszkaniowa stoi na stanowisku, że skoro zgodnie z art. 27 ust 2 do zarządu stosuje się przepisy art. 18 ust 1 ustawy o własności lokali, to zmiana sposobu zarządu wymaga uchwały zaprotokołowanej przez notariusza.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-22

  Czy lokatorskie własnościowe prawo (nie ma pełnej własności, brak księgi wieczystej) do lokalu mieszkalnego może być przedmiotem spadku? Jeżeli tak to jakich czynności należy w tym celu dokonać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-13

  Mieszkam w bloku na 3 piętrze( blok ma 4 pietra).Przed wejściem do swojego mieszkania, nad drzwiami chcę zamontować kamerę( powód-wandalizm na klatce schodowej), która obejmuje swym zasięgiem takie samo pole widzenia jak wizjer.Czy muszę zapytać sąsiadów o zgodę na zamontowanie takiej kamery? Jeśli tak to których-czy tylko tych ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia pobierz

 • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt - wzór pobierz

więcej