Porady prawne

 • 2012-06-27

  Mieszkam w bloku a mój sąsiad notorycznie zalewa moje mieszkanie i nie chce naprawić usterki. Czy zarząd wspólnoty może wyegzekwować od niego naprawę? Jeśli tak to w jaki sposób?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-09

  Jestem w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej .Odbierając swoje noty miesięczne za lokale od zarządcy osobiście, proszono mnie bym podpisywała przelewy do banku w imieniu wspólnoty. Czy rzeczywiście nie powinnam podpisywać tych przelewów do banku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-23

  Czy można na członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wybrać osobę, spoza właścicieli lokali, nie posiadającą uprawnień licencjonowanego zarządcy, jeżeli zostanie podpisana umowa o zarządzanie nieruchomością z zewnętrznym licencjonowanym zarządcą nieruchomości (firmą)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-21

  W jakim zakresie odpowiada wspólnota w jakim właściciela za zobowiązania dotyczące wspólnego bloku? Czy ta kwestia musi zostać uregulowana w uchwale czy też stanowią o tym przepisy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-21

  W przypadku lokalu własnościowego we wspólnocie mieszkaniowej z własnością mieszkania wiąże się udział w nieruchomości wspólnej. Czy ta nieruchomość to tylko posesja, na której stoi blok?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-07

  Czy wspólnota mieszkaniowa może w drodze uchwały zmienić wysokości obciążeń właścicieli lokali wynikających z ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-01

  Wspólnota mieszkaniowa (mała wspólnota) podjęła uchwałę w sprawie wykonania kapitalnego remontu dachu i zaciągnięcia kredytu na wspólnotę - dla wspólnoty czynność przekraczająca zwykły zarząd. Czy przy głosowaniu uchwały małżonkowie (współwłasność małżeńska lokalu) muszą głosować obydwoje, czy wystarczy podpis jednego z małżonków?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-29

  Jakimi środkami prawnymi dysponuje zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który chce wymusić na właścicielu mieszkania udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia przeglądu i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 513
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Protest pobierz

 • KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierz

 • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

więcej