Porady prawne

 • 2012-08-22

  Czy dłużnik może podnieść fakt przedawnienia roszczenia, jeżeli wcześniej złożył wierzycielowi pisemne oświadczenie, w którym uznaje istnienie zadłużenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-21

  Pracownik został zwolniony z zachowaniem przewidzianego w KP okresu wypowiedzenia. Nie oddał jednak pieczątki służbowej i twierdzi, że jej nie odda? Na jakiej podstawie mogę żądać wydanie tejże pieczątki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-20

  Wykonałem projekt graficzny wykonany jako montaż 2 zdjęć dostarczonych przez klienta, + dodatkowe teksty na zdjęciu, projekt przygotowany do druku jako plakaty w 2 formatach i kartki pocztowe, jednak w wyniku nieporozumień z klientem (zaległości finansowe za poprzednie prace) zadzwoniłem do drukarni z informacja ze wstrzymuje autoryzacje ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-16

  Sąsiad spowodował zapalenie się sadzy w kominie. Uległo zniszczeniu wiele moich rzeczy. Ubrania cuchną spalenizną Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów zniszczonych rzeczy ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-16

  Czy firmy kurierskie ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność za nieterminowe doręczenie przesyłki. Jeżeli niedotrzymanie terminu doręczenia przyniosło danej firmie wymierne straty finansowe. Jeżeli tak to na jakiej drodze można dochodzić odszkodowania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-10

  Na podstawie wystawionej faktury proforma dokonałem pełnej płatności za towar przed jego wysyłką. Z chwilą odebrania tegoż towaru otrzymałem fakturę VAT. Faktura ta przez moją pomyłkę została znowu zapłacona. Towar więc został zapłacony podwójnie. W związku z tym pytanie brzmi: - czy mam skuteczne prawo domagać się zwrotu pomyłkowej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-09

  Zakupiłem działkę rekreacyjną uiszczając sprzedającemu całą kwotę, na tą okoliczność została sporządzona umowa przedwstępna .Mino wielokrotnych prób udania się ze sprzedającym do notariusz ,do dnia dzisiejszego nie zdołałem tego uczynić. Czy w dalszym ciągu umowa przedwstępna jest prawna czy na dzień dzisiejszy mogę domagać się zwrotu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-08

  Biorąc kredyt hipoteczny dowiedziałem się że potrzebna jest wycena nieruchomości. W placówce banku mieściło się biuro nieruchomości któremu zleciłem tą wycenę. Biuro nie wywiązało się z umówionego słownie terminu i mocno opóźniło procedurę kredytu. Nie jestem z tej wyceny zadowolony i jest mi ona niepotrzebna gdyż zrezygnowałem z kredytu ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok /szczątków* ludzkich z zagranicy pobierz

 • [DRUK ZP-12] Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych pobierz

 • Wzór zwolnienia od kosztów pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania pobierz

więcej