Porady prawne

 • 2012-05-14

  Nie zrobiłem aneksu do umowy o przesuniecie terminu zakończenia prac. Na protokole odbioru robót nie mam wpisanego opóźnienia. Z treści protokołu wynika: jakość wykonywanych prac dobra, opóźnienie zero dni. Czy zleceniodawca może mnie obciążyć karnymi odsetkami wynikającymi z umowy 0,3% za każdy dzień zwłoki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-26

  Jako podwykonawca podpisałam zlecenie, a po ukończonej pracy protokół odbioru prac. Wystawiłam fakturę VAT za usługi i do tej pory nie uregulowali nam należnych należności, mimo wysyłanych ponagleń. Ostatnie pismo wysłane do ich firmy jest na druku KRD i odpowiedzieli nam na to wezwanie szantażem. Czy firma, której wystawiliśmy fakturę ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-16

  Czy zamknięcie działalności gospodarczej anuluje skutki prawne zawartych umów z klientami? Umowy zawarte jako umowy cywilno-prawne, jeżeli w umowie nie są zawarte skutki niedotrzymania warunków umowy to jakie mogą być konsekwencje niedotrzymania tych warunków.
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-12

  Dwa tygodnie temu firma X wielokrotnie dzwoniła ażeby zarezerwować dla nich 10 miejsc noclegowych. Gdy przyjechali w wyznaczony dzień wpisali się do książki meldunkowej i wzięli klucze od pokojów. Po 3 godzinach przyszła jedna osoba i oddał klucze, zabrał rzeczy i stwierdził ze znaleźli tańsze kwatery. W mojej ocenie powinni mi zapłacić ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-01

  Złożono mi zamówienie faksem. Wyprodukowałem zlecony towar, lecz kiedy zadzwoniłem do firmy która złożyła owe zamówienie to powiedzieli mi, że już go nie chcą. Jakie mam teraz możliwości prawne i czy w ogóle jakieś mam na wyegzekwowanie pieniędzy jakie włożyłem w wyprodukowanie tego zamówienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-29

  Wykonywałem dla Pana X na podstawie ustnej umowy usługę polegającą na ociepleniu ścian domu Po jakichś 6 miesiącach od zakończenia tego zlecenia, dzwonił do mnie Pan X i mówił, że na 1 ścianie zauważył pęknięcie. Obejrzałem dom i stwierdziłem, że nic się nie dzieje. Pan zdecydował pozwać minę do sądu. Moje pytanie jest następujące: Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-29

  Czy w przypadku zamówienia handlowego z wolnej ręki, w którym nie wyspecyfikowano kar związanych z nieterminową realizacją, dostawca może zostać obciążony grzywną z tytułu nieterminowej dostawy lub inną karą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-13

  Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zniszczyła towar należący do zleceniodawcy. W jaki sposób ubiegać się odszkodowanie za zniszczony towar i na jakiej podstawie?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

 • KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • [WZP-1R] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pobierz

więcej