Porady prawne

 • 2013-04-30

  Co mam zrobić? Moja stodoła zawaliła się na zabudowania sąsiada uszkadzając mu maszyny rolnicze na około 10 tyś złotych (wycena rzeczoznawcy). Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Sąsiad chce teraz to odszkodowanie ode mnie. Czy lepiej się dogadać, oczywiście spisać jakaś umowę czy czekać aż poda sprawę do sądu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-28

  W styczniu bieżącego roku na terenie posesji w której mieszkam (kamienica czynszowa - prywatni właściciele oraz współwłasność miasta) w wyniku fatalnego utrzymania nawierzchni podwórza (potwierdzony fakt przez komisję z nadzoru budowlanego w okresie poprzedzającym zdarzenie) uległem wypadkowi, co skutkowało urazem kości ogonowej w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-13

  Przewróciłam się na chodniku należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Chodnik nie był odśnieżony. Na okoliczność upadku posiadam świadka oraz zdjęcia zrobione telefonem komórkowym, stwierdzające oblodzenie chodnika. W wyniku upadku doznałam skręcenia kostki i przebywam w gipsie na zwolnieniu chorobowym. Czy mogę ubiegać się o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-29

  Kto powinien zostać obciążony kosztami potłuczonego przedmiotu w sklepie: sprzedawca, właściciel sklepu, czy klient, który potłukł towar? Klient przechodząc koło regału przypadkowo zrzucił towar.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-25

  Jak wygląda sytuacja prawna odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, które przebywa u kolegi w domu, bo np., na prośbę rodzica A zostało odebrane po lekcjach przez rodzica B kolegi z klasy? Czy jeśli dziecko ulegnie wypadkowi w domu kolegi to rodzic tego dziecka może pociągnąć rodzica B do odpowiedzialności za wypadek i żądać od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-11-26

  Kupiłam dom murowany. Poprzedni właściciel ukrył jego wady, o których wiedział - dom zbudowany został na osuwisku, oraz ma pęknięty fundament. Ta ostatnia wada została zamaskowana - zasadzono roślinę koło szczeliny, tak aby ją zasłaniała od zewnątrz, a od wewnątrz zagracono piwnicę. Czy można starać się cofnąć kupno domu - zwrócić go ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-09-11

  Pies sąsiada pogryzł mojego w związku z czym mój pies stracił oko. Mój pies waży 6 kg a pies sąsiada 35 kg Zdarzenie miało miejsce przy klatce schodowej. Sąsiad wychodząc na zewnątrz z klatki nie upilnował swego psa, który był na długiej smyczy i oczywiście bez kagańca. Pies stracił oko. Jak powinienem postąpić w takim przypadku aby ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-09-03

  Co oznacza zrzeczenie się roszczeń z tytułu zawartej umowy (wszelkich - z tyt. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, prawa do obrony itd.)? Czy jeżeli zrzekam się roszczeń z tytułu umowy, a z drugiej strony udzielam na prace w jej ramach wykonane gwarancji jakości - to okoliczność udzielenia gwarancji jest odrębnym stosunkiem ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 58
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

 • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • KRS ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Wniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego pobierz

więcej