Porady prawne

 • 2011-02-09

  Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt inwestycyjny w wysokości 600.000,- zł. Zabezpieczenie to 300.000,- zł na hipotece obiektu który spółka wybudowała za uzyskany kredyt oraz 300.000,- zł na ruchomości prywatnej. Spółka ogłosiła upadłość. W momencie ogłoszenia upadłości spłaciła do banku 300.000,- zł. Bank zgłosił wierzytelność do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-27

  Jeden z naszych odbiorców zalega nam z płatnościami za dostawy towarów od 2009 roku. Chcąc odzyskać część pieniędzy zakupiłem od niego materiał z jego magazynu, za który wystawiono mi fakturę. Otrzymaliśmy od niego również pismo dotyczące kompensaty należności, w którym ujęte są zaległe wobec nas faktury. My jednak chcielibyśmy wystawić ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-01

  Dłużnik zapłacił naszej firmie za zaległą fakturę. Należność spłacał w ratach. Termin płatności upłynął mu 21.10.2008 r., natomiast ostatnią kwotę wpłacił 07.06.2010 r. Chcielibyśmy obciążyć dłużnika odsetkami. Jak je obliczyć? Jak obliczyć odsetki od tych poszczególnych wpłat?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-17

  Firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wystawia klientowi na podstawie zawartej umowy fakturę VAT (płacąc przy tym należne podatki - VAT oraz dochodowy). Niestety klient nie płaci należnej kwoty. Jak wygląda droga odzyskiwania należności - zakładając sprawę w sądzie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-09

  Jakie przepisy regulują zasady rozliczania odsetek od nieterminowych wpłat (akt prawny, artykuł)? Dłużnik zalega z miesięcznymi opłatami czynszu za wynajem. Po jakimś czasie wpłaca część zaległej kwoty. Wierzyciel rozliczył wpłatę następująco: najstarsza zaległość plus odsetki od tej zaległości, następnie kolejna najstarsza zaległość ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-07

  W miesiącu lipcu i sierpniu 2009 roku wykonałem usługę transportową na kwotę ponad 3.500 złotych brutto. Kontrahent nie uregulował należności pomimo osobistego odbioru faktur oraz otrzymanych wezwań. Wysyłam mu ostatnie pismo przedprocesowe. Czy mogę naliczyć mu odsetki ustawowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-02

  Czy można wraz z wezwaniem do zapłaty oraz notą odsetkową obciążyć dłużnika kosztami sporządzenia i przesłania tych pism do niego zgodnie z obowiązującymi przepisami?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-05

  Urząd gminy X zapłacił wystawioną we wrześniu 2009 r. fakturę VAT za usługi projektowe z terminem płatności 30 dni dopiero w marcu 2010 r. Opóźnienie wynosi ok. 6 miesięcy. Czy nasza firma może wystawić notę odsetkową z tytułu opóźnienia w uregulowaniu faktury VAT? Umowa zawarta z gminą nic nie mówi na ten temat. Jest zapis jednak, że w ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Protokół zajęcia i odbioru ruchomości pobierz

 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji I pobierz

 • Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności pobierz

 • Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym pobierz

więcej