Porady prawne

 • 2011-06-10

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod przykładową nazwą „IMIĘ NAZWISKO XXXXX”. Chciałbym poszerzyć zakres mojej działalności, ale rozróżnić ją inną nazwą YYYY. Dowiedziałem się w urzędzie, że w ewidencji działalności gospodarczej, w punkcie nr 1 „Oznaczenie przedsiębiorcy” osoba fizyczna prowadząca działalność nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-18

  Czy nazwa firmy podlega ochronie? Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą nazwa tej działalności składa się z NAZWY oraz imienia i nazwiska.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-05

  Moja firma zmieniła siedzibę. Nazwa firmy , nr KRS, NIP, REGON - pozostały bez zmian. Czy w takim przypadku wymagany jest aneks do każdej z umów z kontrahentami czy wystarczy wysłanie stosownego pisma informującego o zmianie siedziby?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-16

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę przekształcić tę działalność w Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportem do spółki prowadzonego przedsiębiorstwa. Moim zamiarem jest, aby nazwa spółki była taka sama jak prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej. Powstaje tu jednak pewien problem. Mianowicie prowadziłem już sp. z ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

 • Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu pobierz

 • ZUS DRA (Deklaracja rozliczeniowa) pobierz

 • Pozew o zadośćuczynienie pobierz

więcej