Pytanie

15.09.2009
Prowadzę dział gosp. W 2000 roku sprzedałem pewnemu Towarzystwu towar ,za który mi nie zapłacono. Towarzystwo jest wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu. Skierowałem sprawę do Sądu, uzyskałem nakaz zapłaty, egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Próbowałem również dochodzić swoich roszczeń od prezesa i wiceprezesa Towarzystwa na podstawie art 299 & 1 kodeksu spółek handlowych. Niestety bezskutecznie. Sąd oddalił pozew. W chwili obecnej nie mogę znaleźć żadnego przepisu, który pomógłby mi odzyskać należną kwotę od prezesa i wiceprezesa Towarzystwa. Proszę o wskazanie artykułu na który mógłbym się powołać składając pozew. Czy jest to w ogóle możliwe? Kiedy moje roszczenie ulegnie przedawnieniu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-1A pobierz

  • Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego pobierz

  • [AKC–4/C] Podatek akcyzowy od piwa pobierz

więcej