Pytanie

15.09.2009
Prowadzę dział gosp. W 2000 roku sprzedałem pewnemu Towarzystwu towar ,za który mi nie zapłacono. Towarzystwo jest wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu. Skierowałem sprawę do Sądu, uzyskałem nakaz zapłaty, egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Próbowałem również dochodzić swoich roszczeń od prezesa i wiceprezesa Towarzystwa na podstawie art 299 & 1 kodeksu spółek handlowych. Niestety bezskutecznie. Sąd oddalił pozew. W chwili obecnej nie mogę znaleźć żadnego przepisu, który pomógłby mi odzyskać należną kwotę od prezesa i wiceprezesa Towarzystwa. Proszę o wskazanie artykułu na który mógłbym się powołać składając pozew. Czy jest to w ogóle możliwe? Kiedy moje roszczenie ulegnie przedawnieniu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę pobierz

  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

  • [PIT-28/A] Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze pobierz

  • Pozew o obniżenie alimentów pobierz

więcej