Pytanie

28.09.2009
Czy odebranie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru przez osobę upoważnioną do jego odebrania jest równoznaczne z podpisaniem i zaakceptowaniem nowych warunków umowy ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o braku przyczyn wykluczających bycie pracodawcą użytkownikiem pobierz

  • ZUS Rp26 wniosek o świadczenie przedemerytalne pobierz

  • [PIT-16/A]Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne , zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego pobierz

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

więcej