Pytanie

13.03.2008
Kupuję mieszkanie. Sprzedający odebrał to mieszkanie dotychczasowym lokatorom za długi. Sprzedający ma prawomocne, sądowe nakazy eksmisyjne. Czy po kupieniu tego mieszkania z lokatorami nakazy eksmisji będą miały moc prawną-ja jako nowy właściciel mieszkania będę przeprowadzał eksmisję. Sprzedający poważnie zachrował i nie będzie w stanie przeprowadzić eksmisji.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [INF-D] Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym - z wyłączeniem gazu pobierz

  • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej pobierz

  • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pobierz

więcej