Pytanie

10.11.2009
W umowie dotyczącej świadczenia usług odśnieżania znajduje się zapis dotyczący obowiązków Zleceniobiorcy: "utrzymywanie należytego stanu dróg (...) w dni robocze najpóźniej do godziny 6:30, w dni wolne od pracy najpóźniej do godziny 8:00 (...)" Pytanie brzmi - czy dni wolne od pracy dotyczą jedynie sobót, czy też również dni świątecznych tj. niedzieli i innych świąt?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pobierz

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

  • [PCC-3/A] Informacja o pozostałych podatnikach pobierz

  • [KRS- W8] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

więcej