Pytanie

10.11.2009
W umowie dotyczącej świadczenia usług odśnieżania znajduje się zapis dotyczący obowiązków Zleceniobiorcy: "utrzymywanie należytego stanu dróg (...) w dni robocze najpóźniej do godziny 6:30, w dni wolne od pracy najpóźniej do godziny 8:00 (...)" Pytanie brzmi - czy dni wolne od pracy dotyczą jedynie sobót, czy też również dni świątecznych tj. niedzieli i innych świąt?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [IFT-2/IFT-2R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

  • [VAT-7K] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • [WZS-1K] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

  • Umowa cesji wierzytelności pobierz

więcej