Pytanie

10.11.2009
W umowie dotyczącej świadczenia usług odśnieżania znajduje się zapis dotyczący obowiązków Zleceniobiorcy: "utrzymywanie należytego stanu dróg (...) w dni robocze najpóźniej do godziny 6:30, w dni wolne od pracy najpóźniej do godziny 8:00 (...)" Pytanie brzmi - czy dni wolne od pracy dotyczą jedynie sobót, czy też również dni świątecznych tj. niedzieli i innych świąt?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WF] Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • [PCC-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika pobierz

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-1A pobierz

więcej