Pytanie

26.06.2009
Wykonałem dla inwestora projekt domku. Niestety zawierał on błąd polegający na przyjęciu zbyt małych okien w pomieszczeniach. Sprawa wyszła w trakcie budowy domku. Odbyło się wówczas spotkanie na budowie. Padły pewne propozycje rozwiązań doświetlenia pomieszczeń. Inwestor postanowił jednak nie wprowadzać zmian i kontynuował budowę wg projektu. Na w/w spotkaniu spytałem Inwestora jakie są jego oczekiwania w stosunku do mnie z uwagi na zaistniałą sytuację - stwierdził iż nie ma w stosunku do mie żadnych oczekiwań (działo się to przy świadku). Mineły trzy lata i dostałem wezwanie Inwestora do uczynienia zadośćuczynienia za wady trwałe budynku. Czy Inwestor ma prawo egzekwować ode mnie wypłaty odszkodowania lub innej formy zadośćuczynienia.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Kwestionariusz osobowy pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu oferty pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania pobierz

więcej