Pytanie

06.04.2010
W jakim czasie po stwierdzeniu naliczenia błędnej stawki podatku VAT firma musi zwrócić różnicę, aby nie uległo to przedawnieniu? Wyjaśniam,że sprawa dotyczy to robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy między firmami. Po upływie 2 lat i 6 miesięcy od wystawienia faktury zauważyłem, że błędnie naliczyłem podatek VAT /zawyżyłem stawkę/. Wysłałem do tej firmy faktury korygujące za potwierdzeniem pobrania. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnego pisma o zwrot nadpłaty ani faktur korygujących w tej sprawie. Od dnia wysłania faktur korygujących minęło 39 miesięcy. Czy mam tak to zostawić?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego pobierz

  • KRS- Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, partnerska, komandytowa pobierz

  • Pełnomocnictwo ogólne pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

więcej