Porady prawne

 • 2012-10-03

  Czy zamówienie przez telefon jest według prawa zobowiązujące?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-23

  Czy można w drodze umowy skrócić albo wydłużyć okres przedawnienia roszczenia o zapłatę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-06-26

  Pracowałem w firmie kredytowej. Zostałem pomówiony o wyłudzenie pieniędzy. Co mogę z tym zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-06-19

  Moja mama jest chora - nie może sama za siebie odpowiadać. Mój tata złożył wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie całkowite mamy. Jak rozumiem przepisy o ubezwłasnowolnieniu tata będzie jedynym prawnym opiekunem mamy – tzn. tylko on może podejmować decyzje w sprawie mamy zdrowia, życia, majątku itd. Mój tata jest również wątłego zdrowia i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-05-22

  Proszę o podstawę prawną, w której mówi się, że aby otrzymać odszkodowanie należy zgłosić wypadek w ciągu 6 miesięcy od jego wystąpienia. Czy to nie jest 3 lata, a w szczególnych przypadkach 10 lat?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-05-10

  Kandydatowi do pracy zostały zaproponowane warunki zatrudnienia, jednakże w momencie gdy doszło do finalizacji umowy zmieniły się proponowane warunki, które pracownik zaakceptował podpisując umowę. Czy może on jeszcze kiedykolwiek upomnieć się o warunki ofertowe?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-21

  W związku z zaistniałymi okolicznościami drogą e-mailową napisałam do Klienta, że jest oszustem. Czy słowo "oszust", którego użyłam ,może być powodem do złożenia pozwu do sądu o zniesławienie? Ten pan dał mi czas 48 godz. na wyjaśnienia w sprawie bezpodstawnego oskarżenia jego i jego firmy. W przeciwnym razie oddaje sprawę do sądu. Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-19

  Czy pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości musi być udzielone w formie aktu notarialnego?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Rp-3 Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń pobierz

 • [PIT-16] Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej pobierz

 • Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się w sprawie postępowanie karne pobierz

 • KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, pobierz

więcej