Porady prawne

 • 2012-03-12

  Termin realizacji wynosi 14 dni roboczych od pisemnego otrzymania zlecenia. Czy dzień w którym otrzymałem zlecenie liczy się jako pierwszy dzień terminu realizacji? Czy może pierwszym dniem jest dzień następny po otrzymaniu zlecenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-09

  Kiedy następuje przedawnienie z tytułu niezapłaconych zaliczek na poczet nieruchomości wspólnej budynku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-20

  Jakie są prawne podstaw ubezwłasnowolnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-20

  Czy tylko pozew o zapłatę może przerwać bieg przedawnienia? Czy złożenie wniosku do sądu o zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością, która przerywa bieg terminu przedawnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-20

  Po jakim czasie od zaginięcia osoby pełnoletniej można zgodnie z prawem wystąpić do właściwych organów o uznanie jej za zmarłą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-14

  Jako przedsiębiorca zawarłem umowę ustną, która była nagrywana, z firmą mającą stworzyć dla mnie stronę internetową. Czy obowiązuje mnie regulamin tej firmy? Czy mogę zrezygnować z jej usług, jeśli minęło więcej czasu niż zawarte jest to w regulaminie tej firmy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-10

  Zadzwonił do mnie przedstawiciel firmy z propozycją przysłania bezpłatnego egzemplarza ich miesięcznika na co wyraziłem zgodę. Do przesyłki załączona była informacja, że jest to numer bezpłatny jeżeli zdecyduję się na dalszą prenumeratę w ciągu 14 dni. Jeśli nie to mam zgłosić rezygnację. Nie zgłosiłem tego i otrzymałem kolejny ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-09

  Pytanie dotyczy skutecznego złożenia oświadczenia określonej treści drugiej osobie. Czy oświadczenie takie wywołuje skutki prawne już w momencie jego złożenia czy też dopiero z chwilą jego dojścia do adresata.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o o udostępnienie informacji publicznej pobierz

 • KRS ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Wniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego pobierz

 • Zarzuty pozwanego wobec nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pobierz

więcej