Porady prawne

 • 2011-11-24

  Czy rozdzielność majątkowa powstaje automatycznie po orzeczeniu rozwodu i od kiedy ona obowiązuje: od daty złożenia pozwu, czy od daty uprawomocnienia się wyroku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-24

  Czy biorąc ślub powinnam wiedzieć jakie zobowiązania finansowe ma mój przyszły mąż, czy będę odpowiadała za jego zobowiązania zaciągnięte przed ślubem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-24

  Czy przepisy prawa określają jakie obowiązki względem siebie mają małżonkowie, jeśli tak to gdzie znajdę te przepisy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-10

  Na elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej są stare i użytkowane kable firmy telekomunikacyjnej "X", które służą innym budynkom. Wspólnota, w związku z remontem elewacji, wystapiła do firmy telekomunikacyjnej "X" o usunięcie kabli. Telekomunikacja zobowiązała sie do zdjęcia kabli w określonym terminie. Po upływie powyższego terminu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-15

  Jakie formalności należy załatwić aby zostać prawnym opiekunem osoby z I grupą niepełnosprawności ? Jakie przywileje i obowiązki wiążą się z faktem zostania opiekunem, o którym mowa j.w.?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-28

  W jakich sytuacjach można odstąpić od umowy powołując się na fakt, że umowa była zawarta przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-27

  Kiedy można mówić że oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-27

  Jakie muszą zostać spełnione warunku abym mógł oddać towar zakupiony przez Internet. Czy warunkiem takim jest obowiązek rozpakowania towaru przy kurierze i sprawdzenie czy nie został on uszkodzony i czy zgadza się z zamówieniem?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pobierz

 • [RZ-1] Wniosek o wpis zastawu rejestrowego pobierz

 • Ugoda pobierz

 • Wezwanie do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu pobierz

więcej