Porady prawne

 • 2007-11-22

  Chciałabym dokonać darowizny na rzecz mojej wnuczki. Czy nieruchomość aby mogła być darowana musi mieć wpis w księdze wieczystej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Chciałabym się dowiedzieć czy sformułowanie " powołanie prokurenta" to to samo co " ustanowienie prokury"? Kolejna sprawa to czy w spółce jawnej powołuje się prokurenta tak samo jak w z.o.o.?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Czy tytuł egzekucyjny ulega przedawnieniu po upływie jakiegoś określonego terminu?Jeżeli tak to jak dokładnie należy obliczać taki termin?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Jestem dłużnikiem w stosunku , do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Komornik dokonał opisu i oszacowania w mojej obecności, protokołu nie podpisałem, kopii nie otrzymałem. Chciałbym się dowiedzieć od jakiego dnia liczy się termin do wniesienia skargi na czynności komornika?Czy od dnia, w którym nastąpiło opisanie i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Wraz ze wspólnikiem prowadzimy spółkę z. o. o.. W ostatnim czasie zmieniliśmy siedzibę spółki i ustanowiliśmy nowego prokurenta a także nastąpiła zmiana w składzie osobowym rady nadzorczej spółki i rotacja w składzie udziałowców. Czy istnieje możliwość dokonania zgłoszenia tych wszystkich zmian łącznie czy każdą należy oddzielnie? I jak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Razem z kolegą planujemy założyć spółkę z o.o. Zamierzamy wnieść moją nieruchomość jako udział w spółce. Kolega się obawia, że moja rodzina np. żona czy dzieci mogą żądać zaspokojenia z tej nieruchomości roszczeń alimentacyjnych czy części nieruchomości przy podziale majątku. Czy jeśli będzie zapisane w umowie spółki, że nieruchomość ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Wzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika pobierz

 • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

 • Uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki pobierz

więcej