Porady prawne

 • 2012-02-20

  Jakie są prawne podstaw ubezwłasnowolnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-20

  Po jakim czasie od zaginięcia osoby pełnoletniej można zgodnie z prawem wystąpić do właściwych organów o uznanie jej za zmarłą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-24

  Czy rozdzielność majątkowa powstaje automatycznie po orzeczeniu rozwodu i od kiedy ona obowiązuje: od daty złożenia pozwu, czy od daty uprawomocnienia się wyroku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-24

  Czy biorąc ślub powinnam wiedzieć jakie zobowiązania finansowe ma mój przyszły mąż, czy będę odpowiadała za jego zobowiązania zaciągnięte przed ślubem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-24

  Czy przepisy prawa określają jakie obowiązki względem siebie mają małżonkowie, jeśli tak to gdzie znajdę te przepisy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-15

  Jakie formalności należy załatwić aby zostać prawnym opiekunem osoby z I grupą niepełnosprawności ? Jakie przywileje i obowiązki wiążą się z faktem zostania opiekunem, o którym mowa j.w.?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-17

  Jakie przesłanki muszą zaistnieć aby można było ubezwłasnowolnić dorosłą osobę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-24

  Czy Gminna/Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może złożyć wniosek do wydziału rodzinnego właściwego sądu rejonowego o ubezwłasnowolnienie osoby, która nadużywa alkoholu oraz ma zaburzenie psychiczne, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia domowników oraz sąsiadów, a nie chce dobrowolnie leczyć się psychiatrycznie)? ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 513
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

 • Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym pobierz

 • Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej pobierz

 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę pobierz

więcej