Porady prawne

 • 2009-10-06

  Czy ze zwolnienia od kosztów sądowych mogą korzystać tylko osoby fizyczne? A co z innymi podmiotami ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-06

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w branży kosmetycznej ( salon pielęgnacji urody). Czy mimo tego mogę korzystać z przywilejów jakie prawo daje konsumentom? Chodzi mi konkretnie o rękojmię konsumencką. Przecież sam fakt, że prowadzę działalność gospodarczą nie powinien mnie pozbawiać możliwości reklamowania zakupionych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-15

  Prowadzę dział gosp. W 2000 roku sprzedałem pewnemu Towarzystwu towar ,za który mi nie zapłacono. Towarzystwo jest wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu. Skierowałem sprawę do Sądu, uzyskałem nakaz zapłaty, egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Próbowałem również dochodzić swoich roszczeń od prezesa i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-08

  Mam pytanie odnośnie działki, którą chcę odzyskać .Moja babcia przed śmiercią w 2001 roku oddała na miasto działkę w formie darowizny nieodpłatnie w żaden sposób, oddała nie informują nikogo z rodziny.Ggdy byłem w urzędzie miasta się zapytać powiedzeli, że mogę ją tylko odkupić po cenie ile jest wartość jej rynkowa, jeżeli chcę zrobią ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-04

  Ogłosiłem konkurs na najpiękniejszy ogród i do konkursu chce zgłosić się parafia. W regulaminie mam zapis "w konkursie biorą udział ogrody zlokalizowane na terenie gminy zgłoszone przez ich właścicieli". Czy proboszcz parafii jest tutaj z prawnego punktu widzenia "właścicielem" /parafia znajduje się na terenie gminy/ i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-11

  Ile lat wstecz można dochodzić odsetek za zwłokę w płatnościach pomiędzy przedsiębiorstwami?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-10

  Czy umowa użyczenia na wynajem pomieszczeń może być sporządzona pomiędzy osobą fizyczną a stowarzyszeniem? Czy stowarzyszenie w tym przypadku może podnająć salę dalej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-13

  Mam zamiar wystąpić z pozwem przeciwko Spółce Z.O.O. '' XYZ''. Jaki sąd jest właściwy miejscowo? Sąd siedziby spółki czy sąd miejsca zamieszkania któregoś z członków zarządu?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Wniosek pełnomocnika o zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony pobierz

 • [KW-WGLĄD] Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej pobierz

 • Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego pobierz

 • Umowa pożyczki pobierz

więcej