Porady prawne

 • 2012-11-21

  Znajomy prosi, żebym przeprowadził windykację za niego, bo nie może odzyskać pieniędzy od kontrahenta. Czy jest do tego potrzebne upoważnienie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-11-13

  Sąsiadka ok. 20 lat temu wyjechała do Niemiec, tam przyjęła obywatelstwo. Ok. 10 lat temu przyjechała na kilka dni i dała mi klucze do swojego mieszkania. Miałam tam zrobić kilka napraw, które wykonałam. Teraz nie mam kontaktu z sąsiadką. Mieszkanie stoi puste. Z własnej woli opłacam jej podatek od nieruchomości (mieszkanie jest w domu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-19

  Czy pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości musi być udzielone w formie aktu notarialnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-10

  Na elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej są stare i użytkowane kable firmy telekomunikacyjnej "X", które służą innym budynkom. Wspólnota, w związku z remontem elewacji, wystapiła do firmy telekomunikacyjnej "X" o usunięcie kabli. Telekomunikacja zobowiązała sie do zdjęcia kabli w określonym terminie. Po upływie powyższego terminu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-17

  Czy pełnomocnictwo upoważniające do sprzedaży nieruchomości musi być udzielone w formie aktu notarialnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-28

  Prowadzę działalność gospodarczą , moje konta bankowe są zajęte przez komornika, by firma mogła funkcjonować muszę dysponować pewną kwotą gotówki-czy moge moim niektórym kontrachentom podać konto mojego pracownika, który jest moim pełnomocnikiem w prowadzeniu firmy? czy z tego tytułu grożą konsenkwencje prawne mnie prowadzącemu firme ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-31

  Jak wygląda procedura udzielenia pełnomocnictwa przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy gdy pełnomocnikiem ustanowię żonę to czy automatycznie będzie ona traktowana jako osoba współpracująca i konieczne będzie płacenie składek ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-14

  Chcę sprzedać nieruchomość, która znajduje się w innym województwie. W chwili obecnej przedmiotową nieruchmością opiekuje się mój brat. Czy do sprzedaży tejże nieruchomości wystarczy, abym udzielił mu pełnomocnictwa w zwykłej formie pisemnej?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 511
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • [PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

 • Cofnięcie apelacji pobierz

 • Umowa o dzieło pobierz

 • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej