Porady prawne

 • 2012-02-08

  Czy prokurent musi być wpisany do KRS? Czy prokurent może zakupić w imieniu spółki komandytowej działkę budowlaną? Jeżeli tak to czy prokura musi być wtedy udzielona w formie aktu notarialnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-19

  Czy prokurent musi być wpisany do KRS? Czy prokurent może zakupić w imieniu spółki komandytowej działkę budowlaną? Jeżeli tak to czy prokura musi być wtedy udzielona w formie aktu notarialnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-13

  Czy zarząd spółki może ukarać jakoś prokurenta, który dokonał nadużyć wobec spółki? Czy ponosi on jakąś odpowiedzialność?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-13

  Byłem prokurentem spółki z o. o., moje umocowanie było pełne. Spółka posiadała ruchomość która sprzedałem za dobrą cenę swojemu znajomemu. Pieniądze oczywiście przelane zostały na konto spółki. Nowo powołany zarząd stwierdził, że wykroczyłem poza swoje uprawnienia. Czy można mi coś zarzucić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-13

  Czy prokurent spółki z o. o. , który jest jednym z udziałowców ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-06

  Czy jeśli ustanawiam prokurenta to to samo w sobie jest związane z koniecznością wynagrodzenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-28

  Czym jest prokura oddziałowa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-28

  Czy w spółce jawnej może być ustanowiony zarząd, który zajmowałby się reprezentacją spółki i bieżącymi sprawami? Chcemy założyć spółkę jawną, ale ani ja ani mój potencjalny wspólnik nie ma czasu zaangażować się w sprawy formalne. Czy można to komuś powierzyć?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

 • Wniosek o ustanowienie kuratora spadku pobierz

 • Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach / dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych pobierz

 • Wzór tytułu wykonawczego TYT-2 pobierz

więcej