Pytanie

28.11.2007
Czy w spółce jawnej może być ustanowiony zarząd, który zajmowałby się reprezentacją spółki i bieżącymi sprawami? Chcemy założyć spółkę jawną, ale ani ja ani mój potencjalny wspólnik nie ma czasu zaangażować się w sprawy formalne. Czy można to komuś powierzyć?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

  • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz

  • Wniosek o wyznaczenie sądu właściwego ze względów celowościowych pobierz

  • Wniosek o zezwolenie na sprzedaż rzeczy wspólnej pobierz

więcej