Porady prawne

 • 2012-02-08

  Czy prokurent musi być wpisany do KRS? Czy prokurent może zakupić w imieniu spółki komandytowej działkę budowlaną? Jeżeli tak to czy prokura musi być wtedy udzielona w formie aktu notarialnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-19

  Czy prokurent musi być wpisany do KRS? Czy prokurent może zakupić w imieniu spółki komandytowej działkę budowlaną? Jeżeli tak to czy prokura musi być wtedy udzielona w formie aktu notarialnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-13

  Czy zarząd spółki może ukarać jakoś prokurenta, który dokonał nadużyć wobec spółki? Czy ponosi on jakąś odpowiedzialność?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-13

  Byłem prokurentem spółki z o. o., moje umocowanie było pełne. Spółka posiadała ruchomość która sprzedałem za dobrą cenę swojemu znajomemu. Pieniądze oczywiście przelane zostały na konto spółki. Nowo powołany zarząd stwierdził, że wykroczyłem poza swoje uprawnienia. Czy można mi coś zarzucić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-13

  Czy prokurent spółki z o. o. , który jest jednym z udziałowców ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-06

  Czy jeśli ustanawiam prokurenta to to samo w sobie jest związane z koniecznością wynagrodzenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-28

  Czym jest prokura oddziałowa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-28

  Czy w spółce jawnej może być ustanowiony zarząd, który zajmowałby się reprezentacją spółki i bieżącymi sprawami? Chcemy założyć spółkę jawną, ale ani ja ani mój potencjalny wspólnik nie ma czasu zaangażować się w sprawy formalne. Czy można to komuś powierzyć?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • [VAT-12] Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu pobierz

 • Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

 • [PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich pobierz

 • KRS- WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej