Porady prawne

 • 2007-11-28

  Chcę ustanowić prokurenta. Słyszałem, że są różne rodzaje prokury? Jakie? Chciałbym wybrać taki, który mi najbardziej pasuje. Czy wystarczy, że na piśmie wymienię osobę, która ma być tym prokurentem? Jak się ją ustanawia i kiedy można odwołać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-23

  Spółka z o. o. chce się ubiegać o zezwolenie. Czy konieczne jest, aby czynności z tym związanych dokonywał członek zarządu, czy może zająć się tym prokurent albo wspólnik spółki, który ma prawo reprezentacji spółki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Chciałabym się dowiedzieć czy sformułowanie " powołanie prokurenta" to to samo co " ustanowienie prokury"? Kolejna sprawa to czy w spółce jawnej powołuje się prokurenta tak samo jak w z.o.o.?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Wraz ze wspólnikiem prowadzimy spółkę z. o. o.. W ostatnim czasie zmieniliśmy siedzibę spółki i ustanowiliśmy nowego prokurenta a także nastąpiła zmiana w składzie osobowym rady nadzorczej spółki i rotacja w składzie udziałowców. Czy istnieje możliwość dokonania zgłoszenia tych wszystkich zmian łącznie czy każdą należy oddzielnie? I jak ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Odpowiedź na pozew rozwodowy pobierz

 • Pozew o wydanie ruchomości pobierz

 • Interwencja uboczna pobierz

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

więcej