Porady prawne

 • 2013-03-12

  Otrzymałam wezwanie do zapłaty za faktury z 2004 ,2005 roku za towar ,czy powinnam zapłacić czy są one przedawnione?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-10-08

  Mam niespłacony kredyt. Przejęła go firma X. Kiedy dług, który posiadam zostanie przeterminowany?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-23

  Czy można w drodze umowy skrócić albo wydłużyć okres przedawnienia roszczenia o zapłatę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-05-22

  Proszę o podstawę prawną, w której mówi się, że aby otrzymać odszkodowanie należy zgłosić wypadek w ciągu 6 miesięcy od jego wystąpienia. Czy to nie jest 3 lata, a w szczególnych przypadkach 10 lat?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-09

  Kiedy następuje przedawnienie z tytułu niezapłaconych zaliczek na poczet nieruchomości wspólnej budynku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-04

  Czy od daty czynności przed sądem - zawezwania do ugody liczy się na nowo okres przedawnienia 10 lat? Termin 10 - letni upływa w tym roku. W ubiegłym roku strona zawezwała mnie do ugody sądowej, którą odrzuciłam. W jaki sposób mam liczyć okres 10 - letni przedawnienia i podnosić ewentualnie ten zarzut?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-17

  Po jakim czasie przedawniają się świadczenia z tytułu zapłaty za abonament telefoniczny. W ubiegłym tygodniu otrzymałem wezwanie do zapłaty za nieuregulowany rachunek telefoniczny za miesiąc maj 2004 roku. Czy muszę opłacić tę należność, nie mogę stwierdzić czy faktycznie ten rachunek został przeze mnie opłacony, gdyż nie mam już faktur ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-27

  Do odpowiedzi nr 26572. Dlaczego roszczenie o zapłatę należnych kosztów zarządu nieruchomością wspólna nie jest roszczenie okresowym? skoro opłaty mają być wnoszone raz w miesiącu.
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 515
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • ZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty pobierz

 • [PIT-8c]Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych pobierz

 • [INF-A] Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym pobierz

 • Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy pobierz

więcej