Pytanie

29.08.2008
Otrzymaliśmy pismo od firmy "XXX jakieś miasto" Sp. z o. o. , że posiada wyłączność do używania nazwy "XXX jakieś miasto" z tytułu zarejestrowanego i chroninego prawem ochronnym znaku towarowego od 1999 roku. W tym pismie firma "XXX jakieś miasto" informuje nas, że wykorzystujemy bezprawnie zastrzeżoną przez nich nazwę i logo ich firmy. Problem poleaga na tym, że jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodaczą od 1998 pod nazwą "XXX Imie i nazwisko". Teoretycznie działamy w tej samej branży (usługi - wykonywanie instalacji elektrycznych) ale w różnych lokalizacjach. W związku z powyższym moje pytanie jest takie: czy nadal mogę używać swojej nazwy bez żadnych konsekwencji ze strony tamtej firmy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu oferty pobierz

  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia pobierz

  • Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym pobierz

więcej