Pytanie

29.08.2008
Otrzymaliśmy pismo od firmy "XXX jakieś miasto" Sp. z o. o. , że posiada wyłączność do używania nazwy "XXX jakieś miasto" z tytułu zarejestrowanego i chroninego prawem ochronnym znaku towarowego od 1999 roku. W tym pismie firma "XXX jakieś miasto" informuje nas, że wykorzystujemy bezprawnie zastrzeżoną przez nich nazwę i logo ich firmy. Problem poleaga na tym, że jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodaczą od 1998 pod nazwą "XXX Imie i nazwisko". Teoretycznie działamy w tej samej branży (usługi - wykonywanie instalacji elektrycznych) ale w różnych lokalizacjach. W związku z powyższym moje pytanie jest takie: czy nadal mogę używać swojej nazwy bez żadnych konsekwencji ze strony tamtej firmy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Porozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy pobierz

  • [VAT-9] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca pobierz

  • Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju pobierz

więcej