Pytanie

08.09.2009
Jestem właścicielką nieruchomości (w księdze wieczystej jest zapis że jest to teren bez zabudowań). Od lat powojennych osiedlali się tutaj ludzie, budując samowolnie różnego rodzaju substandardową zabudowę a miasto meldowało ich wbrew woli właściciela. Ja jako właścicel płacę miastu podatek od gruntu, oni płacą podatek za budynek. (Teren jest obecnie wystawiony na sprzedaż). Przez lata pobierałam od tych ludzi odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, takie było stanowisko adwokata, żeby nie zawiarać z nimi umów, lecz trzy lata temu nowy zarządca zawierał z nimi umowy dzierżawy gruntu. Mam pytanie, po jakim czasie przedawniają się zobowiązania z tytułu niezapłaconej dzierżawy, takiej jak w tym przypadku oraz czy można umorzyć dług tego typu o połowę, może to zależeć tylko od mojej woli, czy jest to uregulowane prawnie. Czy osoba, która zamieszkuje na takim gruncie, który według kw nie ma zabudowań, może wystąpić o zasiedzenie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Z3a zaświadczenie płatnika składek pobierz

  • ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów pobierz

  • [KRS- W8] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • RG-1 Wniosek o nadanie numeru REGON pobierz

więcej