Pytanie

04.08.2009
Czy i w jakim trybie można zaskarżać uchwały członków wspólnoty mieszkaniowej skupiającej 30 lokali? W jakim czasie od podjęcia uchwały i do jakiego organu należy wnieść zaskarżenie? Czy uchwały wadliwie zwołanego (bez zachowania 14 dniowego terminu) zgromadzenia członków wspólnoty są nieważne z mocy prawa czy dopiero wskutek orzeczenia przy powództwie o ich unieważnienie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp6 kwestionariusz dot okresów składkowych nieskładkowych pobierz

  • [KRS-WB] Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Pozew o rozwód i podział majątku wspólnego małżonków pobierz

  • [AKC–4/D] Podatek akcyzowy od paliwa silnikowych - z wyłączeniem gazu pobierz

więcej