Pytanie

10.06.2009
W związku z dużą ulewą i zapchaniem studzienki odpływowej w przed budynkiem, została zalana klatka schodowa i piwnica należąca do właściciela prywatnego. Sprawa została zgłoszona i firma zarządzająca wspólnotą miała zająć się odetkaniem studzienki. Niestety zlecenie nie zostało należycie wykonane i już następnego dnia ponownie została zalana piwnica-dwukrotnie w trakcie weekendu. Firma zarządzająca nie chce pokryć strat związanych z zalaniem pomieszczenia piwnicznego (każe zgłosić się do firmy ubezpieczającej mieszkanie właściciela). W pomieszczeniu tym były składowane kartony z nowo wydanymi książkami o znacznej wartości, właściciel posiada materiał zdjęciowy z zalaną piwnicą ponadto przy okazji pierwszego zalania pracownik firmy zarządzającej był na wizji lokalnej i widział stopień zalania i obiecał zgłosić się do ubezpuieczyciela budynku z prośbą o odszkodowanie. Czy w sytuacji gdy firma zarządzająca odmawia rekompensaty, są szanse na odzyskanie strat drogą sądową?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pozwanego o wydanie rozeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia pobierz

  • Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego pobierz

  • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Protokół odbioru dokumentu pobierz

więcej