Pytanie

15.03.2010
Dziewczyna mojego syna chce kupić mieszkanie. Wybrała mieszkanie zarządzane przez spółdzielnię mieszkaniową. Właściciele tego mieszkania mają również wykupiony udział w gruncie, co oznacza, że mają założoną księgę wieczystą. Niestety na temat spółdzielczych mieszkań nic nie wiem. Proszę o wskazówki, co oznacza taka własność i jak zabezpieczyć kupno takiego mieszkanie by nie narazić się na nieprzyjemne niespodzianki (np. jak spisać umowę, gdy jest założona hipoteka na nieruchomości)? Czy można się zabezpieczyć czy lepiej takiego nie kupować? Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

więcej