Pytanie

09.03.2009
Firma A będąca naszym dłużnikiem nie zgadza się na wpis na hipotekę naszych roszczeń jak i nie zgadza się podpisać weksla na te należności. Proszę o poradę jak szybko to uczynić i proszę o wzór wniosku do sądu o przymusowe zabezpieczenie na hipotece lub inną opcję rozwiązania problemu gdyż istnej podejrzenie, że firma chce zbyć majątek poprzez leasing.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży samochodem pobierz

  • NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową pobierz

  • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka pobierz

  • Wniosek wierzyciela o przejęcie w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

więcej