Pytanie

01.12.2009
Wspólnota mieszkaniowa powierzyła notarialnie zarząd osobie prawnej. Sposób zarządu został wpisany do księgi wieczystej. Czym skutkuje brak wykreślenia wpisu, gdy nastąpi zmiana zarządcy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór pobierz

  • [PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • Oświadczenie o braku przyczyn wykluczających bycie pracodawcą użytkownikiem pobierz

  • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

więcej