Porady prawne

 • 2012-09-06

  Kupiłem nieruchomość tzn. budynek mieszkalny z gruntem 1.9 ha na licytacji komorniczej. W IV dziale jest wpis o współwłasności 1/10 nieruchomości na rzecz pani X, która przebywa od wielu lat za granicą. Jak rozwiązać problem, czy w momencie dzielenia działek, planowanego remontu, ewentualnej sprzedaży części lub całości nieruchomości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-09-03

  Podpisałem umowę z klientem na sprzedaż nieruchomości ( budynek w trakcie budowy) w formie umowy cywilno prawnej. Obecnie chciałbym zerwać umowę ponieważ klient nie wpłaca przez okres 11 miesięcy ostatniej transzy za budynek, pomimo, że był informowany o terminach wpłat i ,że gdy nie zapłaci w terminie to rozwiążę z nim umowę. W umowie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-20

  Aktualnie budynek jest administrowany przez Administrację Domów Komunalnych. Czy osoba będąca współwłaścicielem zobowiązana jest posiadać uprawnienia do administrowania ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-07-04

  Czy można określić, która część działki należy do mnie? Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego. Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 1/4 (jedną czwartą) we wspólnych częściach budynku mieszkalnego i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w działce gruntu oznaczonej numerem x o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-06-17

  Proszę o wzór oświadczenia o ustanowienie służebności przesyłu broniącego interesy rolnika, właściciela nieruchomości rolnej, na której ma być ułożony kabel. Czy oświadczenie podpisuje dzierżawca, czy właściciel nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-06-14

  Mam działkę, na której w Księgach Wieczystych zaznaczona jest służebność, która zajmuje kilka arów. Czy ja jako właściciel mogę żądać zapłaty za używanie przejazdu (jeśli tak to w jakiej wysokości). Ja płacę podatki,remontuję przepusty, utwardzam drogę,dbam o ogrodzenie.
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-05-31

  Jestem po rozwodzie. Uzyskałem w drodze ugody sądowej podział majątku z byłą żoną. Składnikiem tego majątku było mieszkanie w domku dwurodzinnym. W wyniku ugody nieruchomość przejęła była żona, a mnie ma spłacać w ratach prze okres 4 lat. Czy była żona może mnie wykreślić z księgi wieczystej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-05-24

  Jestem właścicielem domu 2 piętrowego. Moi rodzice mają parter zapisany na dożywotną służebność. Obecnie kupili nowe mieszkanie i wyprowadzili się. Czy ja mogę wynająć to mieszkanie, gdyż koszty utrzymania całego domu spoczywają na mnie? Rodzice do żadnych remontów się nie dokładają typu wymiana pieca CO czy malowanie dachu.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby pobierz

 • wniosek o zniesienie separacji pobierz

 • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

więcej