Porady prawne

 • 2007-11-22

  Ile będę musiała zapłacić za dokonanie wpisu w księdze wieczystej od prawa odrębnej własności lokalu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Mam brata.. Mój tata dokonał aktu darowizny na każdego z nas (w formie odrębnych aktów notarialnych) w postaci ½ prawa własności nieruchomości, na której znajduje się nasz dom rodzinny. W akcie notarialnym jest zapisane, że od nowego roku obdarowany będzie zobowiązany ponosić wszelki ciężary i podatki dotyczące ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Osoba, której wynajmuję mieszkanie, zwleka z opłatą czynszu za trzy pełne okresy rozliczeniowe. Wyznaczyłem jej dodatkowy miesięczny termin do zapłaty zaległości i pisemnie powiadomiłem o możliwości wypowiedzenia umowy po upływie tego terminu. Mimo tego nie zapłaciła zaległości. Czy mogę wypowiedzieć umowę najmu,jeżeli tak to jak to ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  W latach 80- tych mój mąż otrzymał przydział na mieszkanie oraz został członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 1992r. kredyt budowlany za te mieszkanie został wyceniony przez spółdzielnie na 200 000 zł. Został przez nas w całości spłacony w roku 1994. W 1997r. Ze względu na zaleganie z opłatami mąż został pozbawiony przez spółdzielnie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Czy każdy ma prawo wglądu do informacji zawartych w księdze wieczystej nawet jeżeli dotyczyc to będzie nieruchomości, która nie należy do niego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Chciałabym dokonać darowizny na rzecz mojej wnuczki. Czy nieruchomość aby mogła być darowana musi mieć wpis w księdze wieczystej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-22

  Chciałbym wykupić od spółdzielni mieszkaniowej mieszkanie. Spółdzielnia stwierdziła, że muszę zapłacić zamiast symbolicznej kwoty wykupu, sumę paru tysięcy zł ponieważ planuje ocieplenie i otynkowanie budynku. Ponad to wyznaczyła mi na dokonanie wpłaty termin 2 tygodni od chwili kiedy zdecyduje sie wykupić mieszkanie.Czy spółdzielnia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Od kilku lat żyję w konkubinacie. Wraz z moim partnerem kupiliśmy wspólnie działkę, której jesteśmy współwłaścicielami w częściach równych. Zaciągnęliśmy wspólnie kredyt hipoteczny na budowę domu na naszej działce. Jesteśmy współwłaścicielami domu. Chciałabym uzyskać informacje na temat tego, co się stanie z działką i kredytem w razie ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [KRS-WU] Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pobierz

 • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę pobierz

 • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

 • Oświadczenie o niepobieraniu wcześniej świadczenia z tytułu urodzenia dziecka pobierz

więcej