Porady prawne

 • 2013-12-10

  Jestem właścicielem nieruchomości składającej się z wielu działek. Chciałbym zrzec się własności niektórych z nich. Czy i w jaki sposób można tego dokonać? Chodzi mi o działanie zbliżone do porzucenia rzeczy ruchomej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-12

  Czy jeżeli nie wyrażę zgody na budowę zakładu stolarskiego na nieruchomości, która stanowi własność 3 osób (po 1/3) to dwóch pozostałych współwłaścicieli może zwrócić się do sądu z żądaniem wydania upoważnienia do wybudowania zakładu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-06

  Zakład energetyczny przedstawił do podpisania aneks do umowy dotyczący prawa do dysponowania terenem, na którym stoi słup energetyczny. Umowa jest niekorzystna dla właścicieli. Siostra (obok na swojej działce ma dom) zakwestionowała treść umowy. Zmieniono ją na korzystniejszą. Umowę podpisała moja matka, która jest w 60 % właścicielem ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-02-25

  Odziedziczyłem udział w dużej kamienicy, który chciałbym sprzedać. Ponieważ inni udziałowcy nie wykazują zainteresowania moją ofertą zamierzam sprzedać na wolnym rynku udział lub wydzieloną część nieruchomości. Pytanie - jak przeprowadzić proces wydzielenia i czy inni udziałowcy muszą wyrazić na to zgodę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-02-20

  Moja nieruchomość graniczy z nieruchomością osób, które nie żyją i nie mają spadkobierców. Ja korzystam z tej nieruchomości od 23 lat tj. traktuje ją jako działkę warzywną. Jaka jest możliwość nabycia tej nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-02-01

  Proszę o informację, czy za zakłócanie ciszy nocnej, miru domowego grożą najemcy lub właścicielowi sankcje prawne. Jeśli tak to jakie i na jakiej podstawie. Uciążliwość polega miedzy innymi na uruchamianiu głośnych urządzeń.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-02-01

  Właściciel sąsiadującej działki wyznaczył granicę swojej działki w celu jej ogrodzenia bez zawiadamiania zainteresowanych stron (jestem właścicielem działki bezpośrednio graniczącej). Nie zgadzam się z wynikiem pomiarów (słupki wyznaczające granice naszych działek niesłusznie pomniejszają moją działkę). Sąsiad poinformował mnie ustnie, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-11-28

  Kilka miesięcy temu wymieniłem się z sąsiadem działkami. Otrzymaną działkę ogrodziłem, a sąsiad nie. Między nami nie było żadnej pisemnej umowy. W ostatnim czasie sąsiad powiedział mi, że nie zgadza się z tą wymianą. Czy mogę go podać do sądu o narażenie mnie na koszty wykonania ogrodzenia?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 520
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Umowa doradztwa prawnego pobierz

 • [KRS-WB] Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej,zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej pobierz

 • ZUS Z12 wniosek o zasiłek pogrzebowy pobierz

więcej