Pytanie

27.10.2008
Wykonuję matryce do znakowania wyrobów drewnianych, palety, skrzynki itp. Czy mogę wykonywać dowolne znaki dla zamawiającego i nie żądając od niego dokumentów świadczących o prawie do posługiwania się danym znakiem towarowym? Miałem raz nieprzyjemną sytuację w której właściciel znaku towarowego groził zgłoszeniem na policję, że wykonałem jakiejś firmie przyrząd z matrycą do znakowania wyrobów drewnianych jego znakiem towarowym.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-ZAL] Wniosek o założenie księgi wieczystej pobierz

  • ZUS Z10 Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego pobierz

  • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą pobierz

więcej