Pytanie

28.01.2013
Firma zleca wykonanie strony internetowej. Nie dochodzi do podpisania umowy przez zleceniobiorcę, usługa nie zostaje wykonana w 100%. Termin zawarty w umowie zostaje przekroczony o 2 miesiące. Zleceniodawca powołując się na umowę, zrywa ją i żąda zwrotu zaliczki. Zleceniobiorca chce oddać klientowi część projektu (wygląd graficzny strony), by inna firma, z której skorzysta zlecający mogła skończyć projekt. Czy zleceniodawca może, powołując się na niepodpisaną umowę, żądać zwrotu zaliczki?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • DEK- 1-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się w sprawie postępowanie karne pobierz

  • Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki pobierz

więcej