Pytanie

13.05.2009
W 2007 roku przedsiębiorstwo nasze ułożyło kilkaset metrów kanalizacji deszczowej. Prace wykonywaliśmy jako podwykonawca firmy X, która z kolei pracowała dla wykonawcy generalnego. W maju tego roku otrzymaliśmy fakturę VAT od firmy X ,którą to obciąża nas za czyszczenie ułożonej przez nas instalacji wraz ze studniami oraz za wykonaną inspekcję TV całego układu. Wystawiona na nas przez firmę X FV to refaktura faktur wystawionych przez generalnego wykonawcę firmie X jeszcze w 2007 roku. Na nasze stwierdzenie, że usługa czyszczenie i inspekcji TV nie była zawarta w umowie firma X stwierdziła, że są to standardy wykonywania prac instalacyjnych na dużych budowach. Przedsiębiorstwo nasze również wykonuje tego typu prace, więc mogliśmy to wykonać własnymi siłami. Nie dostaliśmy jednak żadnej informacji o tym i nigdy nikt od nas tego nie wymagał. Umowa pisemna na wykonanie prac nie była zawarta. Wszystkie uzgodnienia zawierane były ustnie. Czy w takiej sytuacji możliwe było zlecenie wykonania prac firmie zewnętrznej, a nas postawić przed faktem dokonanym i czy w ogóle zafakturowanie (refaktura) po dwóch latach bez żadnej konsultacji z nami jest prawidłowa?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

  • ZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego pobierz

  • [KRS-WG] Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [PIT-14]Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego *) - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej pobierz

więcej