Pytanie

13.08.2008
Skradziono mi auto. Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu AC wypłaciło mi 70% wartości auta, z czym oczywiście się nie zgodziłem. Napisałem pismo z żądaniem wypłacenia kwoty zgodnej z katalogiem firmy zajmujacej się wyceną na dzień kradzieży. Dostałem informację, że dokonano ponownej wyceny i zostanie dokonana dopłata w wysokości 200 zł co również uważam za absurd. Chciałbym się odwoływać. Do chwili obecnej otrzymywałem tylko pisemne informacje w sprawie, czyli muszę wystąpić o wydanie decyzji wraz z załącznikami na podstawie, których wydano taką, a nie inną decyzję, czy wraz ponowieniem żądań? Czy to prawda, że w przypadku 7 letniego auta, naprawa pojazdu nie powoduje utraty wartości handlowej? Czy jest na to jakiś przepis prawny? I czy za ponadnormatywny przebieg wartość auta może spaść aż o 30%? Jakie są terminy na odpowiedź zakładów ubezpieczeń?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Protokół zajęcia i odbioru ruchomości pobierz

  • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [VAT-R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług pobierz

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

więcej