Pytanie

06.10.2009
Zamówiłam szafki kuchenne i wpłaciłam zaliczkę. Niestety nie mogę zakupić tych szafek i chciałam dowiedzieć się czy mogę odebrać zaliczkę, którą wpłaciłam na poczet tych szafek? Szafki zostały dostarczone już do sklepu. Nie są to szafki na specjalne zamówienie pod zabudowę, tylko tzw. wolnostojące.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-D] Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym pobierz

  • Wniosek o wypłacenie jednemu z małżonków wynagrodzenia przypadającego drugiemu pobierz

  • [DRUK ZP-1/ZODSZ] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pobierz

więcej