Pytanie

17.11.2009
Miesiąc temu firma X zakończyła układać na mojej działce kostkę betonową (podjazd dla samochodów). Kostkę kupowałem w hurtowni budowlanej, firma X była polecona przez hurtownię. Na wykonaną usługę nie mam faktury, mam natomiast pokwitowanie odbioru kwoty na kartce, gdzie były warunki zlecenia. Niestety po okresie ok. miesiąca pojawiają się wady na nawierzchni: część kostek ulega „przekręceniu”, pojawiają się zapadnięte obszary, spadki spływu wody są do środka podjazdu, a nie na zewnątrz. Z każdym dniem sytuacja się pogarsza, wady się pogłębiają. Całość prac została opłacona. Jestem konsumentem, a nie przedsiębiorcą. Jakie mam możliwości zgłaszania reklamacji? Obawiam się, że w obecnym stanie źle została wykonana podbudowa i konieczne będzie demontaż całości i montaż na nowo. Jak powinno wyglądać pismo? Co jeżeli ta firma odmówi naprawy gwarancyjnej albo będzie przeciągać tą naprawę? Czy w takim wypadku mogę naprawę zlecić innej firmie, a kosztami obciążyć firmę X?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży samochodem pobierz

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia pobierz

  • Informacja o rachunku bankowym ZUS pobierz

więcej