Pytanie

17.11.2009
Miesiąc temu firma X zakończyła układać na mojej działce kostkę betonową (podjazd dla samochodów). Kostkę kupowałem w hurtowni budowlanej, firma X była polecona przez hurtownię. Na wykonaną usługę nie mam faktury, mam natomiast pokwitowanie odbioru kwoty na kartce, gdzie były warunki zlecenia. Niestety po okresie ok. miesiąca pojawiają się wady na nawierzchni: część kostek ulega „przekręceniu”, pojawiają się zapadnięte obszary, spadki spływu wody są do środka podjazdu, a nie na zewnątrz. Z każdym dniem sytuacja się pogarsza, wady się pogłębiają. Całość prac została opłacona. Jestem konsumentem, a nie przedsiębiorcą. Jakie mam możliwości zgłaszania reklamacji? Obawiam się, że w obecnym stanie źle została wykonana podbudowa i konieczne będzie demontaż całości i montaż na nowo. Jak powinno wyglądać pismo? Co jeżeli ta firma odmówi naprawy gwarancyjnej albo będzie przeciągać tą naprawę? Czy w takim wypadku mogę naprawę zlecić innej firmie, a kosztami obciążyć firmę X?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka pobierz

  • [PCC-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika pobierz

  • NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową pobierz

więcej