Pytanie

15.12.2009
Jaka jest procedura wystawienia noty odsetkowej i doliczenia kosztów upomnienia wzywającego do uregulowania przeterminowanej faktury VAT? Czy wysyłając upomnienie i doliczając jego koszty oraz odsetki ustawowe od przeterminowanej wierzytelności powinno się wystawić kolejną FV na tę właśnie usługę? Jeżeli nie, to jak zaksięgować taki przychód po zapłaceniu przez klienta tej kwoty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia pobierz

  • [CIT-D] Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach pobierz

  • Wezwanie do doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową pobierz

  • Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia pojednawczego pobierz

więcej