Porady prawne

 • 2013-10-24

  W czerwcu jako osoba prawna podpisałem z firmą Y umowę na świadczenie usług X na 24 miesiące. Czy mogę taką umowę wypowiedzieć?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-08-27

  Czy zamówienie przez telefon jest według prawa zobowiązujące?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-02-04

  Czy przedmiotem zastawu tj. zabezpieczenia wierzytelności w formie zastawu mogą być tylko rzeczy ruchome ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-30

  Czy zamawiający ma prawo zastosować kary umowne, jeżeli nie były one ujęte w umowie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-30

  Czy w wyniku przekroczonego czasu wywiązywania się z umowy, zleceniodawca ma prawo zatrudnić kogoś innego do zrealizowania zadania na koszt poprzedniego wykonawcy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-29

  W jaki sposób można zakończyć współpracę przed upływem czasu na jaki zawarto umowę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-28

  Firma zleca wykonanie strony internetowej. Nie dochodzi do podpisania umowy przez zleceniobiorcę, usługa nie zostaje wykonana w 100%. Termin zawarty w umowie zostaje przekroczony o 2 miesiące. Zleceniodawca powołując się na umowę, zrywa ją i żąda zwrotu zaliczki. Zleceniobiorca chce oddać klientowi część projektu (wygląd graficzny ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-14

  Proszę o interpretację, od której kwoty wykonawca powinien mieć naliczoną karę umowną za zwłokę w dostawie III partii. Partia I i II została dostarczona w terminie. Partia III jeden dzień po terminie. Czy kara powinna być naliczona od całej wartości umowy, czy od wartości partii III? Zapisy umowy: 1.Strony ustalają wykonanie przedmiotu ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 588
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Rw73 oświadczenie emeryta rencisty pobierz

 • Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona pobierz

 • KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność pobierz

 • KRS- WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej