Porady prawne

 • 2011-02-09

  Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt inwestycyjny w wysokości 600.000,- zł. Zabezpieczenie to 300.000,- zł na hipotece obiektu który spółka wybudowała za uzyskany kredyt oraz 300.000,- zł na ruchomości prywatnej. Spółka ogłosiła upadłość. W momencie ogłoszenia upadłości spłaciła do banku 300.000,- zł. Bank zgłosił wierzytelność do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-27

  Jeden z naszych odbiorców zalega nam z płatnościami za dostawy towarów od 2009 roku. Chcąc odzyskać część pieniędzy zakupiłem od niego materiał z jego magazynu, za który wystawiono mi fakturę. Otrzymaliśmy od niego również pismo dotyczące kompensaty należności, w którym ujęte są zaległe wobec nas faktury. My jednak chcielibyśmy wystawić ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-12

  W dniu 17.11.2010 r. podpisałem umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Tv, internet, telefon stacjonarny i komórkowy) z przeniesieniem dotychczasowego numeru telefonu. Wypełniłem wniosek o upoważnienie do przeniesienia numeru telefonu, na umowie podany jest numer tymczasowy. Po 3 tygodniach dotychczasowy operator poinformował ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-28

  Prowadzę działalność gospodarczą , moje konta bankowe są zajęte przez komornika, by firma mogła funkcjonować muszę dysponować pewną kwotą gotówki-czy moge moim niektórym kontrachentom podać konto mojego pracownika, który jest moim pełnomocnikiem w prowadzeniu firmy? czy z tego tytułu grożą konsenkwencje prawne mnie prowadzącemu firme ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-10

  Dotyczy dokumentu 26880. Proszę o odpowiedź na drugą część pytania: Czy Zamawiający w tym przypadku może odmawiać współpracy z Wykonawcą powołując się upłynięcie terminu, na jaki została zawarta umowa? Proszę też o przepisy dla postawionej tezy dla tzw. umów rezultatu.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-10

  Jestem komandytariuszem w spółce komandytowej i jednocześnie pracuję w innej firmie. Prawie rok temu Komplementariusz odnawiał kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dla spółki komandytowej. Pomimo, że Komplementariusz jest jedyną osobą w spółce, która podpisuje wszystkie umowy, bank zażądał mojego poręczenia kredytu odnawialnego. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Jestem przedsiębiorcą i podczas podróży samochodem prowadziłem rozmowę z przedstawicielem firmy przedstawiającego mi ofertę handlową. Zaakceptowałem umowę, nie słysząc dokładnie wszystkiego tj. przegapiłem fragment o informacji o jednodniowym terminie odstąpienia od umowy. Tak więc umowa została zaakceptowana głosowo. Po powrocie do domu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-29

  Wykonano usługę w dniu 08.04.2008 r na pisemne zamówienie klienta, polegające na wykonaniu okresowej kontroli urządzeń zakładowej oczyszczalni ścieków i dokonanie wpisu do księgi obiektu budowlanego zgodnie z zamówieniem. Fakturę wystawiono 14.04 2008 r., skierowano do firmy wezwanie do zapłaty 15.10.2010 r. Czy można jeszcze ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

 • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pobierz

 • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

 • [PCC-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika pobierz

więcej