Porady prawne

 • 2013-02-04

  Czy przedmiotem zastawu tj. zabezpieczenia wierzytelności w formie zastawu mogą być tylko rzeczy ruchome ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-23

  Kolega parę lat temu gdy wyjeżdżał za granicę zostawił mi na przechowanie motor. Wtedy nie ustaliliśmy żadnego wynagrodzenia za to że przetrzymam w swoim garażu jego motor. Niestety powódź zalała mój garaż w związku z czym musiałam oddać motor na przechowanie innej osobie i musiałam jej płacić za każdy miesiąc. Teraz właściciel pojazdu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-10

  Zajmujemy się sprzedażą towaru na zamówienie pod Klienta. Klient zamówił towar w cenie np. 2000 i wpłacił zaliczkę na fakturę zaliczkową 1000. Okazało się, że ze nie możemy zrealizować tego zamówienia ponieważ Sprzedawca pomylił ceny na ekspozycji i towar w zakupie przekracza wartość sprzedaży. Sprzedawca zaproponował, aby Klient ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-09

  Jestem geodetą i z racji prowadzenia procedur podziałowych i innych granicznych działek wysyłam listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru zawiadomienia o przyjęciu granic. Często tak jest, że jakaś działka jest współwłasnością małżeństwa. Do niedawna wysyłałem list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru adresując na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-06

  Nasza firma (A) dostarczała innej firmie (B) towar na wykonanie kanalizacji. Firma B wykonała kanalizację, lecz za towar nie dokonała zapłaty. Firma (B) jest podwykonawcą firmy (C). Czy nasza firma (A) może żądać zapłaty bezpośrednio od generalnego wykonawcy, tj. firmy (C)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-03

  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie min. kładzenia wykładzin, wykonywaniem różnych przedmiotów np. wycieraczek w dniu 19-12-2006 otrzymał zadatek w wysokości 35% wartości zamówienia (klient zamówił wycieraczkę – o wartości 194,11 zł). Podatnik nie wystawił żadnej faktury, ale przystąpił do zrealizowania tego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-30

  Mam następujący problem. W kwietniu bieżącego roku zawarłem umowę ustną między moją firmą a firmą mojego partnera handlowego (firma X) na współpracę dotyczącą sprzedaży jego produktów. Oprócz zawierających umowę świadkiem zawarcia umowy był jeszcze mój pracownik. Umowa dotyczyła min zasad rozliczania , które regulowały kwestie pobierania ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-11

  Wystawiłem do sprzedania samochód na europejskim portalu internetowym. Odezwał się klient z zagranicy który bez większego targowania oraz oglądania kupił i przelał pieniądze na konto za samochód. Sprawa jest o tyle dziwna, iż samochód jest dosyć drogi i nie jest żadną okazją, a klient bez oglądania dokonał zakupu i powiedział ze wyśle po ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 534
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Sprzeciw pracownika od kary porządkowej pobierz

 • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

 • Z-KS Karta statystyczna strajku (2010) pobierz

 • [WZP-1M] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

więcej