Porady prawne

 • 2013-01-30

  Czy w wyniku przekroczonego czasu wywiązywania się z umowy, zleceniodawca ma prawo zatrudnić kogoś innego do zrealizowania zadania na koszt poprzedniego wykonawcy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-28

  Firma zleca wykonanie strony internetowej. Nie dochodzi do podpisania umowy przez zleceniobiorcę, usługa nie zostaje wykonana w 100%. Termin zawarty w umowie zostaje przekroczony o 2 miesiące. Zleceniodawca powołując się na umowę, zrywa ją i żąda zwrotu zaliczki. Zleceniobiorca chce oddać klientowi część projektu (wygląd graficzny ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-10

  Zajmujemy się sprzedażą towaru na zamówienie pod Klienta. Klient zamówił towar w cenie np. 2000 i wpłacił zaliczkę na fakturę zaliczkową 1000. Okazało się, że ze nie możemy zrealizować tego zamówienia ponieważ Sprzedawca pomylił ceny na ekspozycji i towar w zakupie przekracza wartość sprzedaży. Sprzedawca zaproponował, aby Klient ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-06

  Pozwany winien mi jest kilkaset złotych , sprawa trafiła do Sądu odbyła się rozprawa i zapadł nakaz w postępowaniu upominawczym . Nakaz zapłaty uprawomocnił się i nadana została klauzula prawomocności . Pozwany w dalszym ciągu nie płaci całości sumy - chociaż taka jest treść nakazu - wysyłając cząstkowe kwoty licząc na to , że będzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-05

  Sprawa dotyczy usługi wykonania mebli kuchennych z montażem. Usługę tę wykonała firma na podstawie zawartej umowy za wskazaną w umowie kwotę 12.000,00 zł.W dniu montażu mebli wykonawca wystawił fakturę na w/w kwotę oraz podsunął dodatkową fv na kwotę ok. 16.000zł za dodatkowe akcesoria meblowe, które zgodnie z umową zawierały się w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-18

  W aktach notarialnych o ustanowienie odrębnej własności lokali zawieranych między developerem a poszczególnymi właścicielami lokali zawarto zapis mówiący o tym , iż zarząd nieruchomością wspólną będzie sprawowany wspólnie przez dotychczasowego developera oraz właścicieli mieszkań. Na pierwszym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej - podjęła ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-16

  Byłem podwykonawcą na budowie i na zlecenie Generalnego Wykonawcy (GW) wykonywałem prace wykończeniowe. Budowa obecnie od kilku miesięcy jest przekazana do użytku inwestorowi. W trakcie realizacji wykonane prace przez moją firmę zostały uszkodzone przez inne firmy podwykonawcze GW. W trakcie rozmów ustalono, że koszt naprawy poniosą ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-12

  W dniu 17.11.2010 r. podpisałem umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Tv, internet, telefon stacjonarny i komórkowy) z przeniesieniem dotychczasowego numeru telefonu. Wypełniłem wniosek o upoważnienie do przeniesienia numeru telefonu, na umowie podany jest numer tymczasowy. Po 3 tygodniach dotychczasowy operator poinformował ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 554
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

 • Kwestionariusz osobowy pobierz

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu I pobierz

 • [PIT-38] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

więcej