Porady prawne

 • 2013-10-28

  Czy kapitał zapasowy w spółce z o.o. można przeznaczyć na wypłatę zwrotu dopłat dla wspólników? Nadmieniam, iż w latach poprzednich na kapitale zapasowym Spółki zostały ujęte dopłaty wspólników.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-10-28

  W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu. Czy składniki majątku w tym bilansie ujmuje się w wartościach księgowych netto, czy też w cenach rynkowych? Sporządzony bilans jest podstawą do wypłaty udziałów. Czy można wypłacić za należne udziały majątkiem ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-10-28

  Czy spółka z o.o. może udzielić pożyczki pieniężnej wspólnikowi, który jednocześnie jest prezesem zarządu spółki (spółka nie prowadzi działalności związanej z udzielaniem pożyczek). Jeżeli tak to jak to przeprowadzić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-05-07

  W jaki sposób z wypracowanego zysku podwyższyć kapitał zakładowy spółki z .o.o.?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-05-07

  Jestem na etapie tworzenia spółki z o.o. a raczej spisywania umowy. Chciałem się zapytać czy jedynym organem, który może zostać powołany do wyboru członków rady nadzorczej jest zgromadzenie wspólników?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-05-06

  Proszę podać procedurę związaną z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z o.o.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-05

  Po śmierci jednego z dwóch wspólników -spółka cywilna przestała istnieć. Czy wierzycielowi należności za dostawę usługi przysługuje możliwość egzekucji tej należności z prywatnego majątku byłego, drugiego wspólnika który pozostał przy życiu? Jeśli tak- to jakimi środkami to może się odbywać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-03

  Jak powinna wyglądać firma spółki partnerskiej?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5208
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

 • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

 • Powództwo ekscydencyjne pobierz

 • [VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

więcej